בארצות הברית נמצאת הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם (5.2 מליון) לפי ההגדרה הגרעינית (כלומר, יהודים המייחסים חשיבות ליהדותם) ו6.7 מליון לפי הגדרה מורחבת (כל אדם בעל מוצא יהודי). מטרתי להביא יהדות זו על יתרונותיה וחסרונותיה לשיח הציבורי בישראל.
בכל הרשומות הושקעה עבודה מחקרית רבה, נא לא להעתיק אלא אם ניתן אישור בכתב ממני. אפשר ליצור עימי קשר בכתובת meirs9999@gmail.com.

יום ראשון, 7 בפברואר 2010

יהדות ארצות הברית וישראל במאה ה-21

במאמר זה אנסה לנתח את היחסים בין יהדות ארצות הברית וישראל בעבר ואת השלכותיהם הדמוגרפיות לעתיד על שתי אוכלוסיות אלו בפרט ועל העם היהודי בכלל.בימים שלפני קום המדינה היה הרושם שישראל לא תוכל להתקיים במזרח התיכון רווי אבק השרפה ללא עזרת אחינו מאמריקה. גישה זו נשענה על כמה נתונים:

  1. כסף – ליהודי אמריקה היה כסף יותר ממה שהיה למוסדות המדינה שבדרך, שהיה חשוב להקמתה ולשמירה על קיומה היום-יומי הן מבחינה כלכלית, הן מבחינה חברתית וכמובן מהבחינה הביטחונית.
  2. דמוגרפיה – באמריקה היה המרכז היהודי הגדול ביותר בעולם - כ-5.2 מיליון (לצורך השוואה, בישראל היו באותה תקופה כ-650,000 יהודים), מאחר והרבה מקהילות ישראל הושמדו במהלך השואה. אוכלוסיה, פירושה יכולת השפעה, בעיקר כשמדובר במדינה דמוקרטית כארה"ב.
  3. השפעה – עבודתם הקשה של היהודים החל מהגעתם ליבשת (בעיקר בתקופת "ההגירה הגדולה"), שהובילה להשתלבותם המהירה בחברה, גרמה לכך שהיהודים באמריקה תפסו עמדות מפתח ויצרו קשרים חשובים בתוך הממשל האמריקאי. כלומר – היה באפשרותם להפוך את לב הממשל לטובת ישראל לדוגמה - איפא"ק, השדולה היהודית למען ישראל בגבעת הקפיטול שנוסדה בשנת 1951 (מצורף וידאו בנושא זה).
מצב זה נמשך מאז. אך לא רק בכיוון מארה"ב לישראל, אלא גם בכיוון השני: מדינת ישראל הגנה על יהודי ארה"ב בפרט ויהודי התפוצות בכלל. עצם קיומה של מדינת ישראל איפשר להם ללכת ברחוב בגאווה, כמעט ללא פחד מאנטישמיות, ולהצהיר בריש גלי 'אנחנו לא רק דת, אנחנו אומה!!'. עוד ניתן לומר שעוצמת האנטישמיות בארצות הברית תלויה באופן ישיר בכוחה ומעמדה המדיני של ישראל בעולם: בעוד שבשנת 1961 רק 1% מאוכלוסיית ארה"ב ראו את היהודים כאיום על אמריקה, סקר שנערך בשנת 2003 באמצע האינתיפאדה מראה כי 17% מאזרחי ארה"ב אנטישמיים. ניתן להמשיל את היחסים בין שתי קבוצות היהודים הגדולות בעולם למטוס בעל שתי כנפיים; כל אחת זקוקה לחברתה, ובהעדר אחת מהן, המטוס לא יכול לטוס.

אך הגיע הזמן שבו יהדות ארה"ב מוצאת את עצמה בצרה קיומית - התבוללות.

יהדות ארצות הברית בעיקרה אינה מורכבת מקהילות אורתודוקסיות חזקות. הדבר מוביל לכך, שהערכים היהודיים והקשר לישראל תופסים מקום פחות חשוב בתפיסת עולמם של המתבגרים. הרבה צעירים יהודיים מגיעים לקולג', מוצאים נערה צעירה ויפה, לא-יהודיה, ואומרים; 'אני אולי יהודי והיא לא, אך מה זה משנה? שנינו אמריקאים. אני אשאר יהודי, היא תשאר לא-יהודיה ויהיו לנו חיים נפלאים' ובאמת כך קורה, הוא נשאר יהודי. אך מ"סקר האוכלוסייה היהודית" שנערך מידי 10 שנים (האחרון ב2003, פורסם בעיתון USA TODAY) עולה כי רק 33% מהילדים שגדלים בבית בו רק אחד מההורים יהודי - גדלים כיהודים.


יהדות ארצות הברית מחולקת לארבע קטגוריות סוציולוגיות-דתיות: אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמיים ולא מוגדרים (כלומר אנשים ממוצא יהודי שלא משתייכים לקהילה יהודית). מבחינת סיקרי התפלגות האוכלוסייה היהודית עולים הנתונים הבאים:


/ זרם (באחוזים) שנה

אורתודוקסים

קונסרבטיבים

רפורמיים

ללא הגדרה

1993

6.6

37.8

42.4

13

2004

8

33

30

28


בטבלה זו רואים כי אחוזם של הזרמים היהודיים הגדולים, קונסרבטיבים ובעיקר רפורמיים, נמצא בירידה בין השנים 1993-2004. מגמה הפוכה נרשמה בעמודת "ללא הגדרה" שם חלה דווקא עליה וזאת למרות ששם הסיכוי לנישואים בין יהודים לבני-זוג לא-יהודים גדול אף יותר. עובדות אלה מוכיחות את הנקודה שהזכרתי לעיל. נישואי התערובת "מעבירים" את היהודים מן הקהילה המקורית למצב אותו הגדרתי "ללא הגדרה". פרופסור יונתן ד' סרנה מציין בספרו "היהדות באמריקה" (2004 Yale University,תורגם לעברית על-ידי אביבה גורן "מרכז זלמן שזר" ירושלים 2005) כי בשנת 2002 "סקרים מצביעים על ירידה באוכלוסייתה היהודית של אמריקה לראשונה מאז התקופה הקולוניאלית".

כאשר דמוגרפים באים למנות את מספר יהודים, בשל המורכבות להגדיר את המושג "יהודי", הם מבחינים בין אנשים הרואים עצמם קשורים לזהות יהודית (להלן "הגדרה גרעינית"), לבין אנשים ממוצא יהודי, וכאלה הקשורים ליהודים בקשר נישואין (להלן "הגדרה כללית"). בשנת 1995מנתה יהדות ארה"ב כ-5.5 מיליון נפש לפי ההגדרה הגרעינית, ו8.2 מיליון לפי ההגדרה הכללית. בשנת 2001 יורד מספרם לכ- 5.3 מיליון לפי ההגדרה הגרעינית ו-8.1 בהגדרה כללית, כיום מדובר על 5.2 לפי ההגדרה הגרעינית (הנתונים לפי פרופסור דלה-פרגולה. לא כל הדמוגרפים וחוקרי יהדות ארה"ב מסכימים על הנתונים הספציפיים האלה, אך בין כולם שוררת תמימות דעים שהחל מהמאה ה-21 נרשמת ירידה במספרם של יהודי ארה"ב לפחות לפי ההגדרה הגרעינית).

בקשר להשפעת תהליך זה על דמוגרפיית העם היהודי בכלל אומר פרופסור סרג'יו דה-לה פרגולה: "עד לשנת 2020, בסה"כ האוכלוסייה היהודית בארץ ובתפוצות, הפער בין התרחיש הגבוה לנמוך מצטבר ל-1.1 מיליון יהודים יותר או פחות. תוצאה זו עשויה לנבוע או מזה שייוולדו קצת יותר או קצת פחות תינוקות, או מזה שמבין התינוקות שייוולדו בנישואי חוץ, קצת יותר או קצת פחות יקבלו הגדרה של הזדהות יהודית. אם מגמות אלה יימשכו לטווח עוד יותר ארוך, התוצאות יהיו מפתיעות ביותר. הפער בגודל האוכלוסייה היהודית בשנת 2050 יכול להיות בין 12 מיליון לפי התרחיש הנמוך ל-17.5 מיליון לפי התרחיש הגבוה, כלומר פער של 5.5 מיליון אנשים. אפשר להחזיר היפותטית, בתסריט הגבוה, את עם ישראל לאותם הממדים האבודים שהיו לו טרם השואה, או לשוב לממדי אוכלוסייה קטנים יותר שהיו בסוף המאה ה-19".

אז מה ניתן לעשות כדי להחזיר לעם-היהודי את היהודים שאנו מאבדים? איך נוכל לתקן את הכנף השנייה לפני שהמטוס יתרסק?

אני חושב שהדבר הנכון זה ליצור קשרים חינוכיים עם היהודים שאינם משתייכים לקהילה יהודית חזקה, קשרים ערכיים ויהודיים כאחד, כאלה, שיגרמו לילדים כבר בבית הוריהם להבין את היותם יהודיים, את מהות המונח "יהדות", ואת מהות הקשר של העם לישראל. זהו המינימום שעל מדינת ישראל לעשות כדי לעזור לאנשים שעזרו לה להתקיים בימי ראשיתה, וכך לתקן את המטוס כדי שיוכל לשוב ולטוס גבוה ומהר כמקודם.

אם קיימות הערות, הארות, שאלות, בעיות, בקשות - אנא צרו עמי קשר, ואשמח להגיב, ניתן לכתוב תגובה פה, או לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שלי meirs9999@gmail.com

אשמח אם תוכלו לענות על שאלת הסקר הבאה:

6 תגובות:

שמעון אמר/ה...

תמיכת ארה"ב בישראל אינה קשורה ביהודי ארה"ב שנמצאים בתהליך מהיר של התבוללות אלא בצורך אוביקטיבי במדינה היציבה והנאמנה לארה"ב במזרח התיכון ותעשיינית הנשק והידע הצבאי החשובה בעולם. ללא לחצים שמופעלים מצד הלובי הצבאי בארה"ב ישראל הייתה מוקצה מחמת מיאוס במימשלי ארה"ב לדורותיהם.

מאיר שכטר אמר/ה...

שלום שמעון

אתה מעלה נקודה מעניינת מאד אך נכונה באופן חלקי.
ההיסטוריה מוכיחה שללובי היהודי הייתה וקיימת (למרות, שכמו שצויין במאמר, גם זאת נחלשת) השפעה חיובית רבה יותר על הממשל בהקשר של ישראל.
בימים הספורים לפני הקמת המדינה, כשהיה ברור שהאיזור עומד על סף מלחמה. הלובי הצבאי בממשל חשש שהזדהות עם הצד שקרוב לוודאי יפסיד ,ישראל, תזיק לארה"ב. לכן הפעיל לחץ על הנשיא טרומן שידרוש מבן-גוריון לדחות את הכרזת המדינה. הסיבה היחידה שבגינה ארה"ב הייתה המדינה הראשונה להכיר בישראל הייתה יציאת היהודים לרחובות וושינגטון.
גם כיום, ראשי הצבא האמריקאי מטילים את אחריות הכישלון בעירק על הזדהות ארה"ב כידידת ישראל השנואה, כל-זאת בזמן שבאיפ"ק חושבים על הצעד ההסברתי הבא.

אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
Unknown אמר/ה...

שלום שמי ערן היימן כיתתי עובדת על פרויקט על הזרם הקונסרבטיבי אשמח אם תחזרו אליי בנושא זה.

מאיר שכטר אמר/ה...

שלום ערן,
אנא צור איתי קשר דרך כתובת המייל שלי.
מאיר שכטר

אנונימי אמר/ה...

פרופ צ'רלס ליבמן לפני כ-10 שנים בדק כמה נינים יהודים צפויים לצאת מ- 100 רפורמים, 100 קונסרבטיבים ו100 אורטודוקסים בני עשרים בארה"ב? התוצאה הייתה עצובה מ- 100 רפורמים ישארו 6 נינים יהודים בלבד, מ - 100 קונסרבטיבים ישארו 26 נינים יהודים בלבד, ומהאורטודוקסים יולדו כ- 2500 נינים יהודים. היות והרוב המוחלט של יהודי ארה"ב אינם אורטודוקסים, המסקנה העצובה היא שיהדות ארה"ב עומדת בפני העלמות, ועוד 50 שנה חוץ מכמה איים של יהודים אורטודוקסים לא נמצא יהודים בארה"ב.

הוסף רשומת תגובה